წარმოება

კომპანია უზრუნველყოფს მოქნილ  წარმოების ვადებს.
შეკვეთისას არ არის განსაზღვრული მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა, გარდა ამისა მომხმარებელს ყოველგვარი გადასახადის გარეშე ცვლილებების მოთხოვნა წარმოების დაწყებამდე ხანმოკლე ვადაში შეუძლია.

შეფუთვა

სახურავის და კედლის სენდვიჩ პანელების წარმოების მოქნილი ვადები და ხანმოკლე პერიოდში მიტანის სევრისი

ვრცლად

მიწოდება

სახურავის და კედლის სენდვიჩ პანელების შეფუთვა, ტრანსპორტირება, ინსტალაცია

ვრცლად