რისთვის გამოიყენება

სენდვიჩის ტიპის პანელი არის უნიკალური თვისებების მქონე სამშენებლო მასალა. მისი სტრუქტურიდან გამომდინარე, სენდვიჩ პანელს გააჩნია უსაფრთხოების მაღალი დონე; არის მსუბუქი მასალა, რაც განაპირობებს მისი ტრანსპორტირების, გადმოტვირთვის და მონტაჟის ღირებულების საგრძნობ შემცირებას. სენდვიჩ პანელის გამოყენებით მშენებლობის პროცესი გაცილებით სწრაფად მიმდინარეობს, ვიდრე ტრადიციული სამშენებლო მასალების მეშვეობით.სენდვიჩ პანელების გამოყენება შესაძლებელია სხვადასხვა ტიპის სექტორში, როგორც ფასადების, კედლების, ასევე სახურავების კონსტრუქციისთვის.