მიწოდება

ტრანსპორტირება ხორციელდება სპეც. ტექნიკის მეშვეობით,საქართველოს მაშტაბით.
ასევე, დამატებითი გადასახადის გარეშე, შესაძლებელია შეკვეთის დასაწყობება კომპანიის საწყობში.

წარმოება

სახურავის და კედლის სენდვიჩ პანელების შეფუთვა, ტრანსპორტირება, ინსტალაცია

ვრცლად

შეფუთვა

სახურავის და კედლის სენდვიჩ პანელების წარმოების მოქნილი ვადები და ხანმოკლე პერიოდში მიტანის სევრისი

ვრცლად