მოქნილი პროცესი და დიზაინი

შეკვეთა ხორციელდება სწრაფად, არა ბიუროკრატიულად და შეყოვნების გარეშე იწყება საწარმოო პროცესი.

შეკვეთისას არ არის განსაზღვრული მინიმალური შეკვეთის რაოდენობა, გარდა ამისა მომხმარებელს ყოველგვარი გადასახადის გარეშე ცვლილებების მოთხოვნა წარმოების დაწყებამდე ხანმოკლე ვადაში შეუძლია. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს მოქნილი წარმოების ვადებსა და ხანმოკლე პერიოდში მიტანის სევრისს.

უნივერსალური მომწოდებელი

სახურავის და კედლის სენდვიჩ პანელების შეფუთვა, ტრანსპორტირება, ინსტალაცია

ვრცლად

შეფუთვა, ტრანსპორტირება, ინსტალაცია

სახურავის და კედლის სენდვიჩ პანელების შეფუთვა, ტრანსპორტირება, ინსტალაცია

ვრცლად